طراحی فیلترهای اکتیو قدرت با UPQC

عنوان پروژه :

طراحی فیلترهای اکتیو قدرت  با UPQC

مقدمه :

 UPQC در واقع ترکیبی از دو فیلتر فعال سری و موازی است که طرف dc آنها توسط یک خازن یا سلف به عنوان عناصر ذخیره کننده انرژی، به یکدیگر متصل شده است. این سیستم به طور همزمان قابلیت بهسازی و کنترل چند پارامتر شبکه را دارا است و می تواند در سیست مهای توزیع برای جبران بار هایی که جریان هامونیکی دارند، به کار رود.برای کنترل UPQC ابتدا سیگنال های مبنای جبرانسازی از روی سیگنال های اندازه گیری شده و با توجه به اهداف جبرانسازی استخراج می شود. در این فصل روش های استخراج سیگنال های مبنای جبران سازی در سه حوزه زمان، فرکانس و زمان- فرکانس مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ضمن اشاره به رو شهای مورد استفاده برای کنترل مبدل های قدرت، روش کنترل ردیاب باند کلید زنی معرفی شده است. از تلفیق این روش با روش توان راکتیو لحظه ای می توان برای کنترل  UPQC استفاده کرد. شبیه سازی انجام شده با Simulink صحت عملکرد روش کنترل در حذف هارمونیک های موجود را نشان می دهد. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید