سیستم مه پاش کم فشار جهت افزایش خروجی توربین گازی صنعتی

 عنوان تحقیق : 

 سیستم مه پاش کم فشار جهت افزایش خروجی توربین گازی صنعتی

مقدمه :

بر اساس سه عامل آشکار (افشانک کمکی هوا “سنسور رطوبت وسیستم PLC مدار بسته)یک سیستم برقی کم فشار که باعث افزایش بارگیری توربین گازی میشود شکل میگیرد.اصلاحاتی که در افشانک کمکی هوا انجام شد در موتور جت لابراتوار TECHNION تست شدند.و این تست ها به منظور بررسی توانایی پارامترهای ترمودینامیکی در مشخصه اسپری کردنشان به عنوان تابعی از سایز ذرات و سرعت توزیع ذرات اسپری شده انجام گرفته اند.چنین سیستمی میتواند کل تست های مربوطه را در توربین گازی یک نیروگاه بگذراند.ویژگی قطرات کوچک و چگونگی طراحی مفهومی آن و نتایج آزمایشات انجام گرفته روی آن موضوع این سر فصل میباشد. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید