مدیریت هوشمند ساختمان براساس فن آوری LON Work

عنوان پروژه :

مدیریت هوشمند ساختمان براساس فن آوری  LON Work

مقدمه :

 قابلیت گسترده فناوری دیجیتال موجب نفوذ هر چه بیشتر این فناوری در تمامی عرصه های کار و زندگی بشر گردیده است .

توسعه صنعتی و افزایش مصرف انرژی و به تبع آن اهمیت هزینه های مربوطه از یک سو و لزوم تفکر استفاده بهینه در مصرف انرژی از سوی دیگر سبب شده است که فناوری دیجیتال نقش چشمگیری در این بخش داشته باشد .

در راستای استفاده بهینه انرژی و کنترل فرایند مصرف آن ، کارشناسان و متخصصان عرصه دیجیتال با ارائه روشها و ابزار های خاص ، سعی در کنترل هوشمند مصرف انرژی در بخش های مختلف نموده اند . انقلاب منطق فازی در عرصه دیجیتال با ایجاد تحول عظیم موجب توانایی بیشتر برای طراحان و برنامه نویسان نرم افزار شده تا هر چه دقیق تر به تعریف فرایندهای کنترلی و هوشمندسازی کنترل ها اقدام نمایند .

فناوری Lon work  وابزارهای ساخته شده دراین زمینه یکی از روش های مطرح و روزآمد در عرصه کنترل هوشمند فرایندها در ساختمان است . (بیشتر…)

بیشتر بخوانید