فرستنده امواج به وسیله آلتراسونیک با میکرو

عنوان پروژه : 

فرستنده امواج به وسیله آلتراسونیک با میکرو 

مقدمه :

سرعت صوت در دماهای مختلف متفاوت است.به طور مثال سرعت صوت در دمای صفر درجه سانتی گراد۳۳۱٫۵m/s است.و سرعت صوت در دمای ۴۰ درجه سانتی گراد۳۵۵٫۵m/s است.سرعت صوت در دماهای مختلف از رابطه زیر تبعیت می کند.  (بیشتر…)

بیشتر بخوانید