ملاحظات اقتصادی و تکنولوژیکی برای افزایش کارایی نیروگاه

عنوان پروژه :

ملاحظات اقتصادی و تکنولوژیکی برای افزایش کارایی نیروگاه 

مقدمه :

در طی چندین سال گذشته تغییرات بسیار زیاد و اساسی و تحولات وسیعی در صنعت تولید توان به وقوع پیوسته است.کاهش حد ذخیره و دمای بسیار زیاد هوا منجر به توجهات تولید_عملکردی اقتصادی برای دارندگان نیروگاههای کنونی و توسعه دهندگان نیروگاههای جدید شده است.

افزایش مستمر در مدت ماکزیمم دیماند توان در تابستان و افزایش نرخ پیک انرژی(Kwh/$) دارندگان نیروگاههای موجود و توسعه دهندگان نیروگاهها را به جستجوی روشهائی برای افزایش توان و بهینه کردن عملیات و ایجاد منبع درآمد تشویق می‌کند. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید