سیستم های کنترل و نظارت

عنوان تحقیق:

سیستم های کنترل و نظارت

مقدمه :

سیستم‌های کنترل و نظارت (SCADA) در مراکز دیسپاجینگ برای شبکه‌های انرژی الکتریکی دارای اهمیت زیادی هستند. به کمک این سیستم‌ها می‌توان عملیاتی چون کنترل از راه دور تجهیزات و نیز جمع‌آوری اطلاعات را انجام داد.

در ایران مراکز دیپاچینگ به سطوح مختلف کنترلی زیر تقسیم بندی شده‌اند:

۱- سطح سفر با دیسپاچینگ ملی (S.C.C)

۲- سطح یک با دیسپاچینگ منطقه‌ای (AOC)

۳- سطح دو یا دیسپاچینگ محلی (RDC)

۴- دیسپاچینگ توزیع (DCC)

۵- دیسپاچینگ فشار ضعیف

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید