آزمایشگاه مجازی طراحی و تحلیل مدارهای الکترونیکی

عنوان آموزشی :

آزمایشگاه مجازی طراحی و تحلیل مدارهای الکترونیکی

Electronics Work Bench

مقدمه :

نرم افزار Electronic Work Bench   یا به اختصار EWB یکی از نرم افزارهای جالب و قدرتمند در زمینهی طراحی و تحلیل مدارات الکترونیکی آنالوگ و دیجیتال است . این نرم افزار در واقع شبیه ساز اغلب آزمایشگاههای رشته ی الکترونیک از قبیل مدارهای الکتریکی  – الکترونیک – سیستم های کنترل خطی –مدارهای منطقی و الکترونیک صنعتب می باشد .

با این نرم افزار می توان بوسیله ی قطعات و ابزار موجود به راحتی مدارهارا طراحی و با اتصال دستگاههای اندازه گیری به تحلیل و آنالیز پرداخت . شبیه سازی اغلب دستگاههای اندازه گیری از قبیل اهم متر دیجیتالی – سیگنال ژنراتور – اسیلوسکوپ – لاجیک آنالایزر و … از خصوصیات مهم این نرم افزار است . (بیشتر…)

بیشتر بخوانید