فیلترهای اکتیو در هارمونیک ها

عنوان پروژه :

فیلترهای اکتیو در هارمونیک ها

مقدمه :

با توجه به دامنه وسیع استفاده از مبدل های الکترونیک قدرت، و ایجاد هارمونیک های جریان ناشی از کاربرد آنها در شبکه توزیع استفاده از فیلتر اکتیو به منظور حذف اثر هارمونیک ها همیشه مورد توجه بوده است. در این پروژه روشی جهت بهبود کیفیت توان با استفاده از فیلتر فعال موازی با بکارگیری روش کنترل برداری ارایه شده است و عملکرد فیلتر در جبرانشای و حذف اعوجاجات هارمونیکی ، تصحیح ضریب قدرت ، شرایط بار نامتعادل و تغییرات در شرایط بار مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین یک استراتژی جدید مبتنی بر فیلتر اکتیو قدرت ارایه می شود. فیلتر اکتیو پیشنهادی در محیط Simulink/MATLAB مدل سازی و شبیه سازی گردیده است. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید

ماشین های الکتریکی DC

عنوان جزوه :

ماشین های الکتریکی DC

مقدمه :

وسائل تبدیل انرژی الکترومکانیکی گردان را ماشین های الکتریکی می گویند و برای بررسی و مطالعه بهتر ، آنها را طبقه بندی می کنند . ماشین های الکتریکی به طور کلی جزء وسائل تبدیل انرژی غیر خطی هستند ، یعنی هر تغییر در ورودی به همان نسبت در خروجی ظاهر نخواهد شد .

بر حسب اهمیت و موضوع و عملکرد ماشین های الکتریکی را به دو طریق زیر تقسیم بندی می کنند :

الف ) از نظر نوع جریان الکتریکی مصرفی :

۱- ماشین های الکتریکی جریان مستقیم ( DC)

۲- ماشین های الکتریکی جریان متناوب ( AC)  (بیشتر…)

بیشتر بخوانید