تحقیق و پژوهشی مبنی بر فناوری MIMO

 عنوان تحقیق و پژوهش : 

تحقیق و پژوهشی مبنی بر فناوری MIMO 

مقدمه :

با رشد روز افزون شبکه های ارتباطی و محدودیت در استفاده از طیف فرکانسی تحقیقات وسیعی در مخابرات سیار و شبکه های بی سیم محلی (WLAN) و در جهت ارائه راه حل های جدید و پیاده سازی تکنیک های متعدد روی این شبکه ها برای پاسخ گوئی به افزایش تقاضا یا بهبود کیفیت چنین سیستم هائی در سر تاسر دنیا صورت می گیرد. این پروژه بر همین اساس و با تکیه بر استاندارد های شبکه های بی سیم و به خصوص IEEE 802.11 در راستای ارائه طرح سیستمی روش های تحقق تکنیک های فناوری  MIMOدر جهت افزایش کارائی و بهبود عملکرد سیستم های مبتنی بر این استاندارد ها تعریف شده و در حال اجراست. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید