دوربین های مداربسته وتجهیزات وسیستم های تحت شبکه

عنوان پروژه :

دوربین های مداربسته

وتجهیزات وسیستم های تحت شبکه

مقدمه :

امنیت از دیرباز یکی از اجزای اصلی زیرساختهای فناوری اطلاعات به شمار میرفته است. تهدیدهای امنیتی تنها منحصر به تهدیدات الکترونیکی نیستند، بلکه هر شبکه باید از نظر فیزیکی نیز ایمن گردد. خطرات الکترونیکی غالباً شامل تهدیدات هکرها و نفوذگران خارجی و داخلی در شبکهها می باشند. در حالی که امنیت فیزیکی شامل کنترل ورود و خروج پرسنل به سایتهای شبکه و همچنین روالهای سازمانی نیز هست.

برای پیاده سازی امنیت در حوزههای فوق، علاوه بر ایمنسازی سخت افزاری شبکه، نیاز به تدوین سیاستهای امنیتی در حوزه فناوری اطلاعات در یک سازمان نیز می باشد. در این راستا لازم است از روالهای استانداردی استفاده شود که به واسطه آنها بتوان ساختار یک سازمان را برای پیاده سازی فناوری اطلاعات ایمن نمود. استاندارد BS۷۷۹۹ که در این شماره قصد معرفی آن را داریم به چگونگی پیاده سازی امنیت در همه ابعاد در یک سازمان می پردازد.  (بیشتر…)

بیشتر بخوانید