کنترل دو جهته ی موتور DC با فید بک دیجیتال

عنوان پروژه :

کنترل دو جهته ی موتور DC با فید بک دیجیتال

مقدمه :

طبق بلوک دیاگرام نقش برجسته این پروژه را میکرو بر عهده دارداین قطعه درعین – حال که باید پالس ارسالی از سوی سوئیچ شکافدار نوری  را بشمارد باید کلید فشار داده شده ورودی را شناسایی کند و همچنین ورودی مبدل دیجیتال به آنالوگ را تامین کند و همچنین وظیفه ارسال اطلا عات را به LCD   انجام می دهد به طور کلی قلب تپنده این پروژه میکرو می باشد در ادامه به همه قطعات سخت افزاری پرداخته خواهد  شد.  (بیشتر…)

بیشتر بخوانید