نیروگاه بخار از تئوری تا اجرا و بهره برداری

عنوان پروژه :

نیروگاه بخار از تئوری تا اجرا و بهره برداری

مقدمه :

با توجه به نقش حیاتی انرژی الکتریکی در ساختار زیر بنایی صنعت و اقتصاد، لزوم توجه به نیروگاهها به عنوان منبع اصلی تولید این انرژی اهمیت ویژه ای پیدا می کند. توان تولیدی این نیروگاه ها از طریق شبکه سراسری به شهرها و مراکز صنعتی، کشاورزی، تجاری و … منتقل می شود تا چرخهای صنعت را به حرکت در آور د . اما نیروگاه ها چگونه انرژی الکتریکی بوجود می آورند؟

  به طور کلی در فرایند تولید برق از یک قانون بنیادی فیزیک استفاده می شود؛ قانون پایستگی انرژی. بر اساس این قانون بوجود نمی آید و از بین نمی رود بلکه از شکلی به شکل دیگر . انرژی و از نوعی به نوع دیگر تغییر پیدا م ی کند. انسان نیز طبق این قانون از انرژی های موجود در طبیعت استفاده کرده و آنها را طی فرآیندهایی گاه ساده و گاه پیچیده به انرژی الکتریسیته تبدیل می کند و نیروگا ه ها محل انجام این فرآیندها هستند . با توجه به اینکه بشر از انرژ ی های مختلف طی فرآیندهای گوناگون برای رسیدن به انرژی برق استفاده می کند، نیروگا ههای تولید برق نیز انواع گوناگونی خواهند داشت . مهمترین و پرکاربردترین متداول در جهان که سهم اصلی را در تولید بر ق بر عهده دارند مجموعه نیروگاه های حرارتی می باشند. این دسته شامل نیروگاهای بخاری (فسیلی یا هسته ای)، گازی، سیکل ترکیبی و مولدهای دیزلیم ی باشد.  (بیشتر…)

بیشتر بخوانید

افزایش کارایی بارگیری ژنراتور توربین گازی در تابستان

عنوان پروژه :

افزایش کارایی بارگیری ژنراتور توربین گازی در تابستان

 

انتخاب موثر و کاربردی یک ژنراتور نیازمند آگاهی قوی از اساس کار آن و داشتن آگاهی از مبادی سوختی آن و نیازمندی هایNEC میباشد. پکیجهای ژنراتوری-موتوری اکنون کاربردهای بیشماری دارندو اغلب با همان کیفیت و روانی به کار خود ادامه میدهند.   

خیلی از سیستم های موتوری-ژنراتوری برای انسانها ایمنی و محافظت مناسب را در کاربری هایی همچون ساختمانهای اداری و هتلها و مکانهای ساخت و مونتاژ و تاسیسات دولتی فراهم مینمایند.

بیمارستانها و اطاقهای پرستاری نیاز ویژه و حیاتی به برق دارند و سیستم های برقی اضطرار پاسخگوی این نیازمندی میباشد.

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید