طراحی دیسپاچینگ فوق توزیع

عنوان پروژه :

طراحی دیسپاچینگ فوق توزیع

مقدمه :

به علت بعد مسافت بین پستهای فشار قوی و مشکلات ارتباطی بین آنها علاوه بر وجود مرکز دیسپاچینگ ملی ، نیاز به مراکز دیسپاچینگ منطقه ای می‌باشد . که محدوده اختیارات و وظایف هر کدام مشخص و تعریف شده می‌باشد .

در شبکه سراسری برق ایران در حال حاضر دیسپاچینگ مرکزی در تهران واقع شده و در بعضی شهرستانها دیسپاچینگ های محلی ایجاد شده که از جمله آن به دیسپاچینگ برق اصفهان ، یزد ، خراسان ، باختر و غیره می‌توان اشاره کرد . در این پروژه سعی بر این است که علاوه بر تعریف شرح وظایف مراکز دیسپاچینگ راهکارهای عملی جهت توسعه این مرکز و کنترل بهتر شبکه و پستهای فوق توزیع را از طریق آنها ارائه نمود .  (بیشتر…)

بیشتر بخوانید

جزوه بررسی سیستم های قدرت ۱

بررسی سیستم های قدرت ۱

 بررسی سیستم های قدرت از جمله درس های مهم و اساسی در گرایش های گوناگون مهندسی برق است . هم اکنون بررسی سیستم های قدرت (۱) برای دانشجویان همه گرایش ها قدرت و انتقال و بررسی سیستم های قدرت (۲) برای گرایش های قدرت ارائه میشود .  (بیشتر…)

بیشتر بخوانید