رهنمودهایی برای طراحی و کاربری موتور- ژنراتور

عنوان تحقیق :

رهنمودهایی برای طراحی و کاربری موتور- ژنراتور

مقدمه:

بصورت همزمان سیستم های موتوری-ژنراتوری میتوانند برای تامین برق تاسیسات یک مکان در زمان PEAK مصرف یا در هنگامی که مکان مورد نظر نیاز به ظرفیت بالاتری دارد مورد استفاده قرار گیرند.چنین کاربری بخاطر کاستن فوق العاده و بازگشت سرمایه هزینه یک سیستم برقی اظطراری را مکررا تایید میکند.

COGENERATION  یک سیستم دیگر ذخیره انرژی و تکنیک کاهش هزینه میباشد که از گرمای هدر رفته از مجموعه های  ژنراتوری-موتوری جهت انجام کاربری های مفید استفاده میکند. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید

تاثیرعبور برق از بدن انسان و روشهای جلوگیری از صدمه زدن آن

عنوان پروژه:

 تاثیرعبور برق از بدن انسان و روشهای جلوگیری از صدمه زدن آن

 

مقدمه

امروزه کاربرد برق در زندگی روزمره بحدی معمول گردیده است که زندگی بدون آن امکان پذیر نبوده قابل تصور نمی باشد. شاید بتوان عصر فعلی را عصر الکترونیک نامید که در آن تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی در کنار اینکه بسیاری از کارها را که در گذشته ای نه چندان دور انجام آنها غیر عملی می رسید, بسیار سهل و آسان نموده آنچنان در تاروپود فعالیتهای انسانی رخته کرده است که بدون آنها ادامه زندگی بسیار دشوار و حتی بروی بنظر می رسد.

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید