مشخصات فنی اجرائی سکسیونر در پستهای فشار قوی

عنوان پروژه : 

مشخصات فنی اجرائی سکسیونر در پستهای فشار قوی

مقدمه :

سکسیونر وسیله قطع مداراتی است که تقریباً بدون جریان هستند. به عبارت دیگر سکسیونر تجهیزات و وسایلی را که فقط زیر ولتاژ هستند از شبکه جدا می‌سازد. تقریباً بدون جریان بدان معنی است که می‌توان به کمک سکسیونر جریانهای خازنی‌مقره‌ها، شینه‌ها، کابلها و خطوط‌کوتاه و حتی مدار ترانسفورماتورهای کم قدرت را قطع نمود. علت بدون جریان بودن سکسیونر در موقع قطع یا وصل، مجهز نبودن سکسیونر به وسیله جرقه خاموش‌کن است. لذا بطور کلی می‌توان نتیجه گرفت که عمل قطع و وصل سکسیونر باید بدون جرقه یا با جرقه ناچیزی صورت گیرد. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید