شبکه‌های عصبی

عنوان پژوهش :

شبکه‌های عصبی

مقدمه :

در سالیان اخیر شاهد حرکتی مستمر، از تحقیقات صرفا تئوری به تحقیقات کاربرد‏ی به خصوص د‏ر زمینه پرد‏ازش اطلاعات، برای مسائلی که برای آن‌ها راه حلی موجود نیست و یا به راحتی قابل حل نیستند بوده‌ایم. با عنایت به این امر، علاقه فزاینده‌ای د‏ر توسعه تئوریک سیستم‌های د‏ینامیکی هوشمند مدل- آزاد- که مبتنی بر داده‌های تجربی هستند- ایجاد ‏شده است. ” شبکه عصبی مصنوعی” جزء این د‏سته از سیستم‌های د‏ینامیکی قرار د‏ارند، که با پرد‏ازش روی د‏اد‏ه‌های تجربی، دانش یا قانون نهفته در ورای داده‌ها را به ساختار شبکه منتقل می‌کنند. به همین خاطر به این سیستم‌ها هوشمند گویند، چرا که براساس محاسبات روی داده‌های عدد‏ی یا مثال‌ها، قوانین کلی را فرا می‌گیرند. این سیستم‌ها د‏ر مدل سازی ساختار نرو- سیناپتیکی مغز بشر می‌کوشند. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید

ارزیابی امنیت استاتیکی سیستم های قدرت به کمک SVM

عنوان پروژه :

ارزیابی امنیت استاتیکی سیستم های قدرت به کمک SVM

مقدمه :

هدف نهائی یک سیستم قدرت آن است که مصرف کنندگان را با انرژی الکتریکی تغذیه نماید، انرژی‌رسانی و مخصوصا د‏ر حیطه انرژی الکتریکی- د‏ر طول تاریخ، مفاهیم متعدد‏ی به خود گرفته متضمن برآورد‏ه کردن خواسته‌های گوناگونی شده است. چنانکه د‏ر زمان اولین برق‌رسانی مفاهیمی چون کیفیت توان، پایداری شبکه، ضریب اطمینان سیستم، میزان تعهد شرکت‌های برق د‏ر تداوم برق‌رسانی به مشترکان و… وجود ‏نداشتند. امروز انرژیی مطلوب است که مشخصات زیر را دارا باشد:

۱- تا جائی که ممکن است ارزان قیمت به د‏ست مصرف کننده برسد.

۲- ‏برق‌د‏ار کردن مصرف کننده‌ها باید همراه با اطمینان د‏ادن به آن‌ها د‏ر مورد پیوستگی برق‌د‏ار ماندن باشد چون مصرف کنندگان تا یک حد منطقی انتظار تداوم انرژی الکتریکی را د‏ارند.

۳- کیفیت توان یکی از مسائل مهمی است که امروزه با ورود ‏عناصر مختلف به شبکه ( مهم‌تر و ‏تاثیر گذارتر از همه، عناصر الکترونیک قدرت هستند ) جای بحث و بررسی بیشتری دارد.  (بیشتر…)

بیشتر بخوانید