مشخصات فنی کلیدهای ولتاژ بالای خود ایستا از نوع SF6

عنوان پروژه :

مشخصات فنی کلیدهای ولتاژ بالای خود ایستا از نوع SF6

مقدمه :

 استاندارد، ارائه مشخصات فنی برای کلیدهای ولتاژ بالای خود ایستا ازنوع SF6 با ولتاژ ۵/۷۲ و ۱۴۵ کیلو ولت که توسط کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و در یکصدوهفتمین جلسه کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک مورخ ۱۳/۵/۷۷ مورد تأیید قرار گرفته است، اینک به استناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ بعنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود، در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوطه مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ملی ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظر آنها استفاده کرد. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید

استاندارد کلیدهای ۲۰ و ۳۰ کیلوولت برای کلیدخانه های تمام هسته فلزی

 عنوان پروژه :

استاندارد کلیدهای ۲۰ و ۳۰ کیلوولت برای کلیدخانه های تمام هسته فلزی

 مقدمه :

مهمترین و اصلی ترین وظیفه کلیدها ، قطع و وصل مدارها در جریانهای عادی و خطا می باشد که قطع جریانهای خطا شرایط حادثر و سنگین تری را بر کلیدها تحمیل می نمایند بطوری که این وظیفه به عمده ترین پارامتر طراحی کلیدها تبدیل شده است . قطع مدار در حالت خطا یا اتصال کوتاه ، در کلیدها عموماً با بروز قوس الکتریکی شدیدتر همراه می باشد .

قوس الکتریکی عکس العمل مدار در شرایط خطا در مقابل قطع جریان مدار می باشد و ادامه قوس بمعنای جاری شدن جریان اتصال کوتاه در مدار بوده که می بایست قطع و خاموش شود .

جستجوی راه های خاموش نمودن قوس الکتریکی یا بالا رفتن جریان های خطا در شبکه های برق منجر به استفاده از محیط های عایقی گوناگون در کلیدها شد که هر یک از این محیط ها با توجه به ویژگی های خود الزاماتی را به کلید مربوطه تحمیل نموده است که این الزامات و ویژگی ها ، انواع کلیدها را از یکدیگر متمایز می نماید . از جمله کلیدهای کم روغن ، کلیدهای با هوای فشرده ، کلیدهای SF6 و کلیدهای خلاء .   (بیشتر…)

بیشتر بخوانید

نیروگاه بخار از تئوری تا اجرا و بهره برداری

عنوان پروژه :

نیروگاه بخار از تئوری تا اجرا و بهره برداری

مقدمه :

با توجه به نقش حیاتی انرژی الکتریکی در ساختار زیر بنایی صنعت و اقتصاد، لزوم توجه به نیروگاهها به عنوان منبع اصلی تولید این انرژی اهمیت ویژه ای پیدا می کند. توان تولیدی این نیروگاه ها از طریق شبکه سراسری به شهرها و مراکز صنعتی، کشاورزی، تجاری و … منتقل می شود تا چرخهای صنعت را به حرکت در آور د . اما نیروگاه ها چگونه انرژی الکتریکی بوجود می آورند؟

  به طور کلی در فرایند تولید برق از یک قانون بنیادی فیزیک استفاده می شود؛ قانون پایستگی انرژی. بر اساس این قانون بوجود نمی آید و از بین نمی رود بلکه از شکلی به شکل دیگر . انرژی و از نوعی به نوع دیگر تغییر پیدا م ی کند. انسان نیز طبق این قانون از انرژی های موجود در طبیعت استفاده کرده و آنها را طی فرآیندهایی گاه ساده و گاه پیچیده به انرژی الکتریسیته تبدیل می کند و نیروگا ه ها محل انجام این فرآیندها هستند . با توجه به اینکه بشر از انرژ ی های مختلف طی فرآیندهای گوناگون برای رسیدن به انرژی برق استفاده می کند، نیروگا ههای تولید برق نیز انواع گوناگونی خواهند داشت . مهمترین و پرکاربردترین متداول در جهان که سهم اصلی را در تولید بر ق بر عهده دارند مجموعه نیروگاه های حرارتی می باشند. این دسته شامل نیروگاهای بخاری (فسیلی یا هسته ای)، گازی، سیکل ترکیبی و مولدهای دیزلیم ی باشد.  (بیشتر…)

بیشتر بخوانید