جزوه بررسی سیستم های قدرت ۱

بررسی سیستم های قدرت ۱

 بررسی سیستم های قدرت از جمله درس های مهم و اساسی در گرایش های گوناگون مهندسی برق است . هم اکنون بررسی سیستم های قدرت (۱) برای دانشجویان همه گرایش ها قدرت و انتقال و بررسی سیستم های قدرت (۲) برای گرایش های قدرت ارائه میشود .  (بیشتر…)

بیشتر بخوانید

چرا خازن ؟؟؟

چرا خازن ؟؟؟؟

مقدمه :

اغلب دستگاه ها و مصرف کنندگان الکتریکی برای انجام کار مفید نیازمند مقداری توان راکتیو برای مهیا کردن شرایط لازم برای انجام کار می باشند . به عنوان مثال موتور های الکتریکی AC برای تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی ، نیازمند تولید شار مغناطیسی در فاصله هوایی موتور هستند . ایجاد شار تنها توسط توان راکتیو امکان پذیر و با افزایش بار مکانیکی موتور مقدار توان راکتیو بیشتری مصرف می گردد .
(بیشتر…)

بیشتر بخوانید