گزارش کامل تجهیزات پست ۶۳ کیلو ولت کمال آباد غرب تهران

عنوان پروژه :

گزارش کامل تجهیزات پست ۶۳ کیلو ولت کمال آباد غرب تهران

مقدمه : 

در بخش نخست گزارش دلایل وجود پستهای فشار قوی و همچنین انواع آنها با توجه به استانداردهای موجود شرح داده شده دربخش دوم گزارش مهمترین و اساسی ترین تجهیزات تشکیسل دهنده پست به تفصیل شرح و بررسی گردیده است . همچنین در مورد رله هایی که محافظت خطوط و ترانسفورماتورها و دیگر تجهیزات مهم یک مجموعه را عهده دارند توضیحاتی داده شده است دربخش بعدی اصول و روشهای بهره برداری بهینه از پستهای فشار قوی بطور اعم شرح داده شده است که این توضیحات در جهت بهره وری بیشتر و همچنین راندمان بالاتر و جلوگیری از بروز هر گونه خطر و یا اشال احتمالی به کلیه دست اندرکاران یک پست فشار قوی توصیه می شود . بخش بعدی مربوط به شرح و توضیح اشکالات احتمالی که ممکن است در پست ۶۳کمال آباد بروز کند و همچنین شرح کارهایی که برای رفع این عیوب باید انجام شود . بخش آخر نیز مربوط به نحوه بهره برداری از مدارهای اینترلاک پست ۶۳ کمال آباد می باشد که در آن نحوه برق دار کردن خط با در نظر گرفتن کلیه اصول فنی برای جلوگیری از بروز هر گونه نارسایی در سیستم و شبکه شرح گردیده است . (بیشتر…)

بیشتر بخوانید

پستهای فشار قوی

عنوان پروژه :

پستهای فشار قوی

مقدمه :

این پستهای معمولا در نقاط حساس شبکه سراسری و به منظور برقراری ارتباط بین استانهای مختلف کشور ساخته می شوندو معمولا رینگ انتقال شبکه سراسری را بوجود می آورند در این پستها تغییر ولتاژ صورت نمی گیرد و معمولا بخاطر محدود کردن تغییرات ولتاژ از یک راکتور موازی با شبکه استفاده می شود در بعضی از مواقع از این راکتورها با نصب تجهیزات اضافی مصرف داخلی آن پست تامین می شود.

تامین انرژی الکتریکی بصورت پیوسته و با کیفیت بالا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پستهای فشارقوی نقش عمده ای در ساختار و عملکرد شبکه های انتقال انرژی دارند. سیستم کنترل و نظارت در پستهای فشار قوی وظیفه برقراری ارتباط سیستم بهره برداری و کنترل شبکه را با تجهیزات فشار قوی برقرار می کند. دریافت، پردازش ، نمایش و انتقال اطلاعات مربوط به سیستم فشار قوی و اعمال فرامین کنترلی به تجهیزات شبکه قدرت از جمله مهمترین عملکردهای سیستم کنترل و نظارت در پستها محسوب می شوند. پیشرفت قابل ملاحظه تکنولوژی پردازش و مخابرات دیجیتال، قابلیتهای خاص این تکنولوژی و کاهش بهای تجهیزات دیجیتال باعث گسترش استفاده از این تکنولوژی در پیاده سازی سیستم کنترل و نظارت پستهای فشار قوی از آغاز دهه ۹۰ شده است. آنچه در روند گسترش استفاده از این سیستمها بایستی مدنظر قرار گیرد نحوه پیاده سازی عملکردهای اساسی سیستم کنترل و نظارت در قالب سیستم جدید است. در این پروژه با توجه به قابلیتهای سیستمهای دیجیتال و در نظر گرفتن آنچه امروزه بعنوان ساختار بهینه سیستم اتوماسیون پست در حال تکامل است، یک روش جدید برای پیاده سازی سیستم کنترل و نظارت یک فیدر خط فشار قوی مورد پیاده سازی و بررسی قرار گرفته است. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید