تأثیر امواج الکترومغنا طیس بر روی بدن انسان

عنوان پروژه : 

تأثیر امواج الکترومغنا طیس بر روی بدن انسان

مقدمه : 

امواج الکترومغناطیسی اثر سوء بر سلول‌های بدن دارد. امواج رادیویی،تلویزیونی،بیسیم، ماهواره و سایر امواج مشابه بر سلول‌های بدن بخصوص سلول‌های عصبی و سلول‌های در حال رشد اثرات سوء و قابل توجهی دارد. البته اثرات ناشناخته این امواج برروی سلول‌های در حال تقسیم همچون سلول‌های جنسی هنوز به روشنی مشخص نیست. میزان اثرگذاری سوء این امواج بر روی سلول‌های عصبی بستگی به شدت آن دارد که با نزدیک بودن منبع ارسال امواج ارتباط مستقیم دارد.

مطالعه بر روی حیوانات آزمایشگاهی نشان داده که عوارضی همچون کاهش رشد، کاهش قدرت تولید مثل، تولد جنین‌های ناقص الخلقه و نیز تاثیر مستقیم بر روی سلول‌های عصبی از عوارض نزدیک بودن به منبع ارسال این امواج است.  (بیشتر…)

بیشتر بخوانید