مشخصات استند های سوئیچگیر

عنوان پروژه :

مشخصات استند های سوئیچگیر

مقدمه :

به مجموعه ای از تجهیزات که عمل ارتباط فیدرهای مختلف را به باسبار و یا قسمت های مختلف باسبار را به یکدیگر و در یک سطح ولتاژ معین انجام می دهند ، سوییچ گیر می گویند .

سوییچ گیرها معمولا از اجزا‌ﺀ زیر تشکیل می شوند :

۱_ باسبار  –  مقره  – اسکلت فلزی – لوله و اتصالات

۲_ کلید قدرت ( دژنکتور )          Circuit Breaker

۳_ سکسیونر ( جداکننده )          Disconnected Switch

۴_ ترانسفورماتور ولتاژ و جریان          CT ، PT

۵_ تله موج           Line traps

۶_ برق گیر          Surge Arrester ; Lightning Arrester

معمولا سوییچ گیرها از قسمت های مشابه متصل به هم تشکیل می شوند که به هر قسمت یک Bay می گویند و هر قسمت از یک یا دو فیدر تشکیل شده است .  (بیشتر…)

بیشتر بخوانید