آشنایی با «PLC» تله موج

عنوان پروژه : 

آشنایی با «PLC» تله موج

مقدمه :

PLC فناوری‌ای است که با آن جریان‌های فرکانس-رادیویی پایین از طریق رساناهای فلزی، که می‌تواند DC یا AC، خط هوایی یا کابل باشد، منتشر می‌شود. تفاوت اساسی انتقال توان فشار قوی با انتقال PLC تنها در فرکانس آن‌ها است. گرچه پایه‌ی هر دو انتقال یکسان است؛ ولی، از بسیاری از پارامترهای مهم انتقال PLC، در انتقال توان فشار قوی چشم‌پوشی می‌شود.  (بیشتر…)

بیشتر بخوانید