استاندارد اجرایی پستهای ۲۰ kv از نظر compact

عنوان پروژه :

استاندارد اجرایی پستهای ۲۰ kv از نظر compact

مقدمه:

استاندارد حاضر دربر گیرنده مشخصات و نقشه های اجرایی ساختمان پستهای توزیع زمینی ۲۰ کیلوولت و دستورالعمل نصب وراه اندازی انها است که درچار  چوب بازنگری استانداردهای فعلی این گونه پستها تهیه گردیده است .

اهم اهدافی که در تهیه استاندارد مورد نظر بوده اند،به شرح ذیل می باشند:

۱- به روز در اوردن طرحها و دستورالعملهای مربوط به احداث پستهای توزیع شهری .

۲- ارایه گزینه هایی با سطح زیربنای کمتربرای احداث پست در مناطق پر تراکم شهری که تهیه زمین در آنها یک مشکل جدی به شمار می اید. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید