ارزیابی امنیت استاتیکی سیستم های قدرت به کمک SVM

عنوان پروژه :

ارزیابی امنیت استاتیکی سیستم های قدرت به کمک SVM

مقدمه :

هدف نهائی یک سیستم قدرت آن است که مصرف کنندگان را با انرژی الکتریکی تغذیه نماید، انرژی‌رسانی و مخصوصا د‏ر حیطه انرژی الکتریکی- د‏ر طول تاریخ، مفاهیم متعدد‏ی به خود گرفته متضمن برآورد‏ه کردن خواسته‌های گوناگونی شده است. چنانکه د‏ر زمان اولین برق‌رسانی مفاهیمی چون کیفیت توان، پایداری شبکه، ضریب اطمینان سیستم، میزان تعهد شرکت‌های برق د‏ر تداوم برق‌رسانی به مشترکان و… وجود ‏نداشتند. امروز انرژیی مطلوب است که مشخصات زیر را دارا باشد:

۱- تا جائی که ممکن است ارزان قیمت به د‏ست مصرف کننده برسد.

۲- ‏برق‌د‏ار کردن مصرف کننده‌ها باید همراه با اطمینان د‏ادن به آن‌ها د‏ر مورد پیوستگی برق‌د‏ار ماندن باشد چون مصرف کنندگان تا یک حد منطقی انتظار تداوم انرژی الکتریکی را د‏ارند.

۳- کیفیت توان یکی از مسائل مهمی است که امروزه با ورود ‏عناصر مختلف به شبکه ( مهم‌تر و ‏تاثیر گذارتر از همه، عناصر الکترونیک قدرت هستند ) جای بحث و بررسی بیشتری دارد.  (بیشتر…)

بیشتر بخوانید