مطالعه شبکه های توزیع تک سیمه با مسیر برگشت از زمین

عنوان پروژه :

مطالعه شبکه های توزیع تک سیمه با مسیر برگشت از زمین

و بررسی خطا در سیستم های توزیع نامتعادل با سیم برگشتی از زمین

مقدمه :

بعد ها در سال ۱۹۲۵ شخصی بنام Lioyd Mandeno از کشور نیوزلند SWER را ابداع  نمود ، او این سیستم را بنام خطوط تک سیمه با زمین فعال نامید بطوریکه بعد ها بنام طناب رخشویی (Mandeno)معروف شد . در سال ۱۹۴۰ بعنوان راه حل مناسب برای مناطق با پراکندگی جمعیت و دور دست در نظر گرفته شد هم اکنون ۲۰۰۰۰۰ کیلو متر شبکه به این روش در کشورهای استرالیا و نیوزلند اجرا شده است . این روش دارای ایمنی ، قابلیت اطمینان و همچنین کم هزینه می باشد ، این روش جدید در ساسکاچوان کانادا ، برزیل ، تونس و آفریقا نیز اجرا شده است.

SWER ( singl wire Earth Return) در معنای لغوی همان شبکه تکفاز با برگشت از طریق زمین می باشد ، به سخنی دیگر بجای استفاده از سه سیم برای توزیع برق سه فاز SWER از یک سیم با برگشت از طریق زمین بعنوان یک سیستم تک فاز عمل می کند . از این سیستم     می توان جهت تامین برق معابر ، منابع تغذیه تکفاز مانند لواز م خانگی و در مجموع برای مناطق روستایی و دور دست که مصارف تکفاز دارند استفاده نمود ، همزمان با آغاز تکنولوژی های جدید مانند موتور های برقی writer-pole هم اکنون می توان  برای پمپاژ آب برای آبیاری مزارع نیز سیستم SWER را مورد استفاده قرار داد.

 مزایای سیستم های SWER

یکی از مزایای عمده شبکه سه فاز نسبت به شبکه تک فاز توانایی انتقال قدرت بیشتر می باشد . زیرا مقدار سیم شبکه سه فاز ۵۰ % بیشتر از شبکه تک فاز دو سیمه است ولی ظرفیت انتقال انرژی الکتریکی آن%۷۳ ( ۳ √ برابر ) بیشتر است بنابراین نسبت به شبکه تکفاز دوسیمه مقرون به صرفه است ، اما اگر همین شبکه تکفاز را به صورت یک سیمه داشته باشیم دیگر سیستم سه فاز مقرون به صرفه نیست زیرا نسبت به شبکه تکفاز ۳۰۰ % سیم بیشتر و تنها ۷۳ % ظرفیت بیشتر دارد به عبارت دیگر شبکه تکفاز یک سیمه با ظرفیت حدود %۵۸  شبکه سه فاز تقریباً ۳/۱ هزینه آنرا خواهد داشت و انتقال انرژی الکتریکی با هزینه  حدود  %۵۷≈ ۱٫۳* (۵۸/۱۰۰) شبکه سه فاز انجام می شود . اگرچه برخی از هزینه ها مانند  بهای تیر ها۳/۱ نخواهد شد (ولی در بررسی کلی و با توجه به  نقش عمده بهای سیم در کل هزینه شبکه با تقریب خوبی می توان محاسبه فوق را پذیرفت). از جمله مز ایای برتر سیستم SWER نیز می توان موارد ز یر را بر شمرد:

–       کاهش هزینه های بهره برداری بطوری که حدوداً ۵۰% کمتر از سیستم های سه فاز سه سیمه خواهد بود.

–       کاهش میزان هادی مصرفی (به دلیل به کارگیری یک هادی به جای سه هادی).

–       کاهش تجهیزات بالای تیر (عدم نیاز به کراس آرم، کاهش تعداد مقره ها و سایر تجهیزات).

–       افزایش اسپن و در نتیجه کاهش تعداد تیرها.

–       کاهش تجهیزات حفاظتی و کلیدزنی.

–       کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری.

–       سادگی طراحی.

–       سرعت ساخت. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید