انواع روش‏های مخابراتی برای سیستم اتوماسیون توزیع

عنوان پروژه :

انواع روش‏های مخابراتی برای سیستم اتوماسیون توزیع

مقدمه :

اتوماسیون در شبکه توزیع به معنای عملکرد تمامی اپراتورهای سیار و مقیم در پستها و مراکز و اکیپ های مانور روی خط ۲۰ کیلوولت به وسیله یک مرکز کنترل و رایانه اصلی و چندین دستگاه پایانه راه دور واقع در نقاط حساس و کلیدی شبکه می باشد از این رو شبکه های توزیع علی رغم اینکه به دلیل تضعیف سیگنال، سطح نویز و احتمال تغییرات غیر قابل پیش بینی با زمان امپدانس کوپلینگ، کانالهای مشکلی برای تبادل داده ها هستند، همواره توسط موسسات توزیع برق به عنوان جذاب ترین منبع پشتیبانی تکنیکهای اتوماسیون به منظور کاهش هزینه های عملکرد و مخارج گزاف مد نظر بوده اند. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید