جـاروبرقی و ساختمان داخلی آن

عنوان تحقیق و پژوهش :

جـاروبرقی و ساختمان داخلی آن

مقدمه:

جارو برقی که برای جمع آوری زباله و نظافت محیط بکار می رود با شکل ها و توان های مختلف تولید و به بازار مصرف ارائه می گردد.

ساختمان و اجزاء تشکیل دهنده جارو برقی:

این وسیله از نظر ساختمان به دو قسمت کلی تقسیم می شود که عبارتند از :

الف- اجزاء الکتریکی:

۱- موتور:

 مهمترین قسمت الکتریکی جارو برقی را موتور آن تشکیل می دهد که از نوع یونیورسال است.موتور های یونیورسال را در مبحث موتور های الکتریکی از فهرست لوازم برقی بطور کامل شرح داده ایم لذا از تکرار مجدد آن مطالب صرفنظر می شود.  (بیشتر…)

بیشتر بخوانید