ماشین های جریان مستقیم بدون جاروبک BLDM

عنوان پروژه : 

ماشین های جریان مستقیم بدون جاروبک

مقدمه :

استفاده از موتورهای DC در صنعت به دلیل مشخصات برجسته ای چون کنترل گسترده  سرعت راندمان زیاد و … رواج زیادی دارد ، تنها عیب این موتور نیاز آن به کموتاتور و جاروبک است چرا که این اجزاء دائماً در حال فرسایش می باشند و بهمین دلیل نیاز موتور را به سرویس و نگهداری افزایش می دهند . موتورهای DC بدون جاروبک (Brushless DC Motor) BLDM این مشکل را مرتفع کرده اند ، بدین صورت که وظیفه  کموتاتور و جاروبکها در این موتور به عهده  مدارات الکترونیکی گذاشته شده است . این موتور به عنوان یک موتور توان کم بطور گسترده ای کاربرد دارد .

ساختمان آن از لحاظ فیزیکی شبیه ماشین سنکرون مغناطیس دائم بوده و مشخصه  خروجی آن مشابه ماشین DC شنت می باشد ؛ منبع تغذیه دراین ماشین عموماً اینورتر شش پالسه است که یک ولتاژ ثابت را به ولتاژهای سه فاز با فرکانسی متناظر با سرعت لحظه ای روتور تبدیل می کند . بیشترین کاربرد موتور DC بدون جاروبک در صنعت کامپیوتر است .  (بیشتر…)

بیشتر بخوانید