بررسی اثر هارمونیکها بر موتورهای القایی سه فاز

عنوان پروژه :

بررسی اثر هارمونیکها بر موتورهای القایی سه فاز 

 مقدمه  

از دیر باز مسئله هارمونیک ها و تلفات ناشی از آنها مورد توجه بوده است .هارمونیکها در دهه ۱۹۲۰ هنگامیکه شکل موجهای تغییر یافته در خطوط انطقال مشاهده شد تشخیص دهده شدند.در آن هنگام موضوع اصلی تاثیر هارمونیکها در ماشینهای سنکرون و القایی سیمهای ارتباطی (تلفن)و خازنهای قدرت بودند.

نتیجه بعضی از تحقیقات آن زمان در مورد یک خط انتقالkv220و۴۰۰کیلو متری و همچنین یک موتور القایی به شرح زیر می باشد:

-چنانچه ولتاژ خط هادی ۷درصد هارمونیک سوم باشد ولتاژ انتهای خط در حالت بی باری دارای ۵۳درصد هارمونیک سوم خواهد بود. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید