فیزیک صاعقه وپارامترهای جریان ناشی از آن

عنوان تحقیق : 

فیزیک صاعقه وپارامترهای جریان ناشی از آن

مقدمه : 

          صاعقه را می‌توان یک تخلیه گذرای الکتریکی با جریان بالا که طول مسیر آن به کیلومترها می‌رسد ، تعریف کرد. صدای ناشی از این عمل رعد ( thunder ) نامیده می شود . این تخلیه الکتریکی هنگامی رخ می‌دهد که ناحیه‌ای از اتمسفر دارای آنچنان بار الکتریکی شود که میدان ناشی از آن باعث شکست الکتریکی هوا گردد. این عمل به خصوص در ابرهای جوشان ( thunder cloud ) اتفاق می‌افتد. این ابرها را کومولونیمبوس ( cumulonimbus ) می‌نامند. گر چه در جریان ریزش برف و تگرگ و ابرهای روی کوههای آتشفشان هم زدن صاعقه گزارش شده است ، در این بحث منظور ما از صاعقه بیشتر، برق ناشی از ابرهای جوشان است. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید