هدایت الکتریکی خاک

 عنوان تحقیق :

 هدایت الکتریکی خاک

مقدمه:

بررسی خواص الکتریکی خاک بسیار مهم و قابل توجه است. تعیین مقاومت  مخصوص خاک نه تنها در تعیین مقاومت زمینی که مورد بررسی مسائل مربوط به ایمنی الکتریکی و مسائل  مربوط به تداخل الکتریکی در خطوط انتقال و مدارهای مخابراتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بلکه با  ثبت تغییرات مقاومت مخصوص خاک می‌توان از آنچه در دل زمین وجود دارد با خبر شد، خاک به طور کلی وقتی خشک باشد قابلیت هدایت الکتریکی آن اندک است. البته به جز مواد معدنی که فلزات به همراه دارند. شن و صخره‌ها چنان مقاومت بالایی دارند که می‌توان گفت قابلیت هدایت الکتریکی آن بسیار کم است. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید