تاثیرعبور برق از بدن انسان و روشهای جلوگیری از صدمه زدن آن

عنوان پروژه:

 تاثیرعبور برق از بدن انسان و روشهای جلوگیری از صدمه زدن آن

 

مقدمه

امروزه کاربرد برق در زندگی روزمره بحدی معمول گردیده است که زندگی بدون آن امکان پذیر نبوده قابل تصور نمی باشد. شاید بتوان عصر فعلی را عصر الکترونیک نامید که در آن تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی در کنار اینکه بسیاری از کارها را که در گذشته ای نه چندان دور انجام آنها غیر عملی می رسید, بسیار سهل و آسان نموده آنچنان در تاروپود فعالیتهای انسانی رخته کرده است که بدون آنها ادامه زندگی بسیار دشوار و حتی بروی بنظر می رسد.

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید