استفاده از مقره های سیلیکونی در کاهش تعمیرات

عنوان پروژه :

استفاده از مقره های سیلیکونی در کاهش هزینه تعمیرات خطوط انتقال ، کشور عربستان سعودی

مقدمه :

در این تحقیق پس از توضیح ساختار مقرها، به بررسی مقره های‌ کامپوزیتی و تجربیات استفاده از آنها و با تاکیید بر مقره سیلیکونی مورد بحث قرار گرفته است.

    همچنین ضعف‌ها و عیوب مقره‌های کامپوزیتی بررسی شده است. این عیوب ناشی از ضعف اطلاعات طراحی، کمبود اطلاعات درباره‌ خواص مواد اولیه، پراکندگی استانداردها و ضعف کنترل کیفیت درحین تولید می‌باشند. به دلایل مذکور، هیچ کارخانه‌ای تجربه‌ تولید یک طرح واحد مقره‌ کامپوزیتی را بیش از ۱۲ سال ندارد. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید