بررسی تجهیزات و محاسبات پست ۶۳/۲۰kv پاسداران

عنوان پروژه :

بررسی تجهیزات و محاسبات پست ۶۳/۲۰kv پاسداران

مقدمه :

 پیشرفت سریع در ساختن دستگاه های الکتریکی احتیاجات بشری را مرتفع می ساخت و مصرف انرژی الکتریکی را با نرخ زیادی روز افزون می نمود. زیاد شدن مصرف انرژی الکتریکی، وابستگی زیاد احتیاجات روزمره را به انرژی الکتریکی موجب گردید و به همین دلیل ضرورت تأمین پایداری شبکه احساس شد.

بدین ترتیب تولید انرژی به صورت کوچک و واحدهای منفرد مطرود و واحدهای بزرگ تولید انرژی با یکدیگر برای تأمین برق مصرف کنندگان مرتبط گردیدند و از آن رو شبکه های به هم پیوسته به وجود آمدند. عامل دیگری که در تسریع این امر کمک نمود هم زمان نبودن پیک مصرف نیروگاه های مختلف در مکان های مختلف و در نتیجه امکان کمک کردن نیروگاه ها به یکدیگر در تولید انرژی الکتریکی بود. این امر باعث کاهش ظرفیت رزرو لازم در شبکه برای مواقع اضطراری خروج نیروگاه از شبکه بود و در نتیجه بازده اقتصادی بالاتر و هزینه تولید انرژی الکتریکی را پایین می آورد. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید