تجهیزات هیدرومکانیک سد مخزنی با سیستم‌های کنترل و توزیع قدرت

عنوان پروژه : 

تحقیق و تشریح تجهیزات هیدرومکانیک یک سد مخزنی به انضمام طراحی سیستم‌های کنترل و توزیع قدرت

مقدمه :

این پروژه شامل آشنایی کلی با انواع سدها و کاربری‌های مختلف آنها و نیز تجهیزات مختلف بکار برده شده در هر نوع می‌باشد. در این فصل سعی خواهد شد تا با تشریح فلسفه وجودی و چگونگی کارکرد هر تجهیز، هدف از کاربرد و طراحی آن تجهیز را وضوح بیشتری بخشیم. در ادامه این فصل، پارامترهای اساسی و مورد  اندازه‌گیری در هر سد را مورد بررسی قرار خواهیم داد و پس از آن نحوه اندازه‌گیری هر پارامتر را به‌لحاظ تئوری توضیح خواهیم داد. در همین راستا حتی‌الامکان روش‌های عملی و کاربردی جهت پیاده‌سازی این سیستم‌ها را نیز تشریح خواهیم نمود.

در فوصول بیشتر با مطالب و جزییات برقی تجهیزات هیدرومکانیک آشنا خواهیم شد.  از آنجا که گرایش تحصیلی اینجانب در رشته برق- قدرت می‌باشد، اهم مطالب در این ارتباط خواهد بود. از اینرو در انتهای فصل یک، در مورد شمای کلی سیستم توزیع انرژی الکتریکی یک سد صحبت به میان خواهد آمد و این موضوع را در دو حالت تغذیه نرمال و اضطراری تشریح خواهیم نمود و در ادامه سیستم‌های کنترلی تجهیزات و انواع این سیستم‌ها، مورد بحث قرار می‌گیرند. در رابطه با کنترل، نیازهای اساسی در کنترل تجهیزات مورد بررسی خواهد بود و این مطالب اصولاً ما را برای شروع طراحی تاسیسات الکتریکی و کنترلی تجهیزات هیدرومکانیک آماده خواهد ساخت. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید