طراحی و بهینه سازی سیستم های اصلاح ضریب قدرت

عنوان پروژه : 

طراحی و بهینه سازی سیستم های اصلاح ضریب قدرت

مقدمه : 

اغلب دستگاه‌ها و مصرف‌کنندگان الکتریکی برای انجام کار مفید نیازمند مقداری تون اکتیو برای مهیا کردن شرایط لازم برای انجام کار می‌باشند. به عنوان مثال موتورهای الکتریکی AC برای تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی، نیازمند تولید شار مغناطیسی در فاصله هوایی موتور هستند. ایجاد شار تنها توسط توان راکتیو امکان‌پذیر و با افزایش بار مکانیکی موتور مقدار توان راکتیو بیشتری مصرف می‌گردد.

عمده مصرف‌کنندگان انرژی راکتیو عبارتند از:

۱) سیستم‌های الکترونیک قدرت

الف ـ مبدل‌های

ب ـ مبدل‌های

ج ـ مبدل‌های

د) چاپرها

۲) مصرف کنندگان یا تجهیزاتی که دارای مشخصه غیرخطی هستند. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید