پژوهشی بر آنتن های هوشمند

عنوان پروژه : 

پژوهشی بر آنتن های هوشمند

مقدمه :

 امروزه کوشش‌های پیگیرانه‌ای در جهت استفاده هرچه بیشتر از امواج به جای سیمها در دنیای ارتباطات در حال انجام است. این کار دارای چندین مزیت است،  اول اینکه استفاده از روش‌های ارتباطی بی سیم به جای روش‌های سیمی، ما را از استفاده از حجم انبوهی از سیم بی نیاز می کند.

ویژگی دیگر که مهم تر نیز به نظر میرسد این است که امکان جابجایی، یعنی برقراری ارتباط به صورت سیار را به کاربران می دهد. یعنی کاربر میتواند در حال جابجایی یا در هر محلی که در پوشش آنتن سرویس مورد نظر قرار می گیرد از آن سرویس استفاده کند. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید