انواع آنتن هایBTS

عنوان پژوهش :

انواع آنتن هایBTS

پروژهای که با عنوان آنتن های BTS در پیش روی شما  قرار دارد بیشتر درمورد آشنایی با BTS می باشد و به صورتی معرفی BTS را آغاز میکند که نشان میدهد وقتی کاربران تلفن همراه مشغول استفاده از دستگاه خود هستند،به کمک کدامیک از قسمتهای ( یا بطور واضح تر آنتن های) سیستم یا شرکت مخابرات است که به راحتی در حال استفاده می باشند.

و نشان خواهیم داد که موبایل ها بطور مستقیم فقط با آنتن هایی به نام BTS در ارتباط هستند اما استفاده از موبایل جهت برقرار کردن ارتباط با سایر موبایل ها وظیفه سنگینی است که BTS در این وظیفه نقش کوچکی را سهیم است. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید