طراحی بهینه استاتیکی شبکه های توزیع

عنوان پروژه :

طراحی بهینه استاتیکی شبکه های توزیع 

مقدمه :

در حالی که نیروگاههای مولد برق بسیار مورد توجه واقع می‌شوند، سیستمهای توزیع برق از سوی عوام و سرمایه‌گذاران مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند. شاید این امر بدین دلیل است که خطوط توزیع نصب شده بر روی تیرها در خیابان‌ها، جلب توجه نمی‌کنند و در برخی مناطق نیز از خطوط توزیع زیر زمینی استفاده شده است که دیده نمی‌شوند.  (بیشتر…)

بیشتر بخوانید