جزوه برنامه نویسی و برنامه سازی پیشرفته به زبان ++c & c

عنوان جزوه آموزشی : 

جزوه برنامه نویسی و برنامه سازی پیشرفته به زبان ++c & c

مقدمه :

زبان c در سال ۱۹۷۲ توسط دنیس ریچی ، طراحی شد . زبان c تکامل یافته زبان BCPL که طراح آن مارتین ریچاردز است ، می باشد . زبان BCPL نیز از زبان B مشتق شده است که طراح آن کن تامپسون می باشد .

زبان های برنامه نویسی به سه دسته عمده تقسیم می شوند :

۱- زبان های سطح بالا مانند : Pascal و Basic و Cobol  و …

۲-زبان های میانه مانند :++C  و C و  FORTH و …

۳- زبان های سطح پائین مانند : اسمبلی و زبان ماشین  و … (بیشتر…)

بیشتر بخوانید