عیب یابی کابل های فشار ضعیف

عنوان پروژه :

عیب یابی کابل های فشار ضعیف

مقدمه : 

پیشرفت های تکنولوژی و یافته های نو و در نهایت جهت گرفتن حرکت نیروی انسانی به سوی دنیای ناشناخته ها، همه مدیون این عنصر پر ارزش است که به دست مسئولان برق در سطحی گسترده از جهان در رگ های اندام صنعتی جریان دارد.

معمولا انرژی الکتریکی در مقام مقایسه با دیگر انرزی های موجود در طبیعت محاسنی ویژه دارد، به طوری که همین مزایا سبب شده که برق همواره به عنوان بهترین و تمیز ترین انرژی مورد انتخاب باشد.

عدم محدودیت از نظر حجم قابل انتقال و توزیع، سرعت انتقال به دورترین مناطق، تلفات ناچیز در طول خطوط انتقال و در نهایت سهولت کنترل، تبذیل و تغییر این انرژی به سایر انرژی های مورد استفاده در صنعت چیزی است که آن را تنها در برق می توان یافت. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید