طراحی تکنیکهای مدیریت مصرف برق

عنوان پروژه :

طراحی تکنیکهای مدیریت مصرف برق

مقدمه :

مدیریت مصرف چیست؟

 مدیریت مصرف مجموعه ای از روشها و راهبردهاست که بمنظور بهینه سازی مصرف انرژی به کار گرفته می شود. بدیهی است واژگان مدیریت مصرف انرژی در مفهوم عام خود دربرگیرنده همه اشکال و انواع انرژی می باشد. با این حال به دلیل گستره کاربرد انرژی الکتریکی در زندگی بشر که ناشی از مزایای متعدد آن می باشد، قسمت عمده فرآیندهای مدیریت مصرف مرتبط با مدیریت مصرف انرژی الکتریکی می باشد.مدیریت مصرف برق شامل مجموعه ای از فعالیتهای بهم پیوسته بین صنعت برق و مشترکین آن به منظور تعدیل بار مصرفی مشترک است تا بتوان با کارایی بیشتر و هزینه کمتر به مطلوبیت یکسانی در زمینه مصرف دست یافت . بدین ترتیب هم عرضه کننده و هم مصرف کننده برق به سود بیشتری در این زمینه دست خواهند یافت .

مدیریت مصرف انرژی الکتریکی با توجه به استراتژی و اهداف تعیین شده برای آن به دو گروه زیر تقسیم بندی می شود :

۱-   مدیریت مصرف انرژی در بخش مصرف (Demand side management)

۲-   مدیریت مصرف انرژی در بخش تولید (Supply side management)

معمولا راهکارهای اجرایی در بخش مصرف بسیار موثرتر ازراهکارهای بخش تولید هستند.  (بیشتر…)

بیشتر بخوانید