کنترل هوشمند ساختمان

عنوان پروژه :

کنترل هوشمند ساختمان

مقدمه : 

 انسانها از بدو پیدایش در آرزوی مکانی امن ومطمئن برای زندگی بوده اند و برای رسیدن به این آمال هیچوقت دست از تلاش وتحقیق برنداشته اند. حال در هزاره سوم وعصر ارتباطات و کامپیوتر تنها ساختمانهای هوشمند هستند که به این خواسته جامه عمل می پوشاند. بدین منظور تلاش برای کنترل ساختمانها شروع شده است و ادامه دارد . امروزه بسیاری از ساختمانها ، ادارات ، منازل ، و حتی مراکز صنعتی به صورت هوشمند کنترل میشوند .

همچنین در جهت کاهش هزینه های صنعت ساختمان واستفاده بهینه از تکنولوژی و بکارگیری فناوری  ارتباطات و رایانه   عملکرد سیستمهای مدیریت و اتوماسیون ساختمان چشمگیرتر می گردند که در مجموع  صرفه جویی انرژی را در بر خواهد داشت   بطوریکه صرفه جویی های ناشی از  بکارگیری  این  سیستمها  در مدت زمان کوتاهی  موجب جبران هزینه های  مربوطه  می شود. سیستمهای کنترل هوشمند دارای انعطاف بالایی خواهند بود که میتوان براحتی آنها را با نیازهای مختلف منطبق نمود. همچنین در  هنگام  بهره برداری  براحتی  میتوان  عملیات  تغییر  و  بهینه سازی  برای راهبری  بهتر  و کاهش هزینه های انرژی  و کاهش   هزینه های تعمیراتی را انجام داد . تحقیق حاضر گرد آوری مجموعه ای از مقالات و مطالبی است که میتواند خواننده را با اینگونه سیستم ها بیشتر آشنا کند .  (بیشتر…)

بیشتر بخوانید