صنعت آسانسور

عنوان پروژه : 

صنعت آسانسور

مقدمه :

با پیشرفت و توسعه ی ساختمانهای بلند مدرن نیاز استفاده از آسانسور ها برای دسترسی سریع به طبقات بسیار احساس شد و دست اندر کاران را به فکر طراحی و تولید این صنعت بیش از پیش به خود مشغول نمود.

افزایش فعالین صنعت در دهه ی اخیر و تعداد بسیار زیاد شرکتهای آسانسور سازی موجب شد تا از یکسو صنعتگران به فکر ایجاد تشکل های صنفی و از سوی دیگر دولتمردان به فکر ایجاد نظام های کنترلی و بازرسی آسانسور ها به منظور بالا بردن سطح کیفی تولیدات بیفتد.تشکیل سندیکا ،تشکیل شرکت بازرسی، تدوین مقررات آسانسور های الکتریکی و مقررات ملی ساختمان و نهایتاً تدوین استاندارد ملی آسانسور در سالهای اخیر بازتاب این فعالیتها در این دهه بوده است.

در ۱۸۵۳ الیشا گرویس از اوتیس از مردم نیویورک، نخستین دستگاه بلندکننده یا بالابر با یک نوع ایمنی خودکار برای نگهداری سکوی آسانسور از سقوط (اگر ریسمان بالابر پاره شود) اختراع کرد.  (بیشتر…)

بیشتر بخوانید