مشخصات فنی کلیدهای ولتاژ بالای خود ایستا از نوع SF6

عنوان پروژه :

مشخصات فنی کلیدهای ولتاژ بالای خود ایستا از نوع SF6

مقدمه :

 استاندارد، ارائه مشخصات فنی برای کلیدهای ولتاژ بالای خود ایستا ازنوع SF6 با ولتاژ ۵/۷۲ و ۱۴۵ کیلو ولت که توسط کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و در یکصدوهفتمین جلسه کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک مورخ ۱۳/۵/۷۷ مورد تأیید قرار گرفته است، اینک به استناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ بعنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود، در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوطه مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ملی ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظر آنها استفاده کرد. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید

استاندارد کلیدهای ۲۰ و ۳۰ کیلوولت برای کلیدخانه های تمام هسته فلزی

 عنوان پروژه :

استاندارد کلیدهای ۲۰ و ۳۰ کیلوولت برای کلیدخانه های تمام هسته فلزی

 مقدمه :

مهمترین و اصلی ترین وظیفه کلیدها ، قطع و وصل مدارها در جریانهای عادی و خطا می باشد که قطع جریانهای خطا شرایط حادثر و سنگین تری را بر کلیدها تحمیل می نمایند بطوری که این وظیفه به عمده ترین پارامتر طراحی کلیدها تبدیل شده است . قطع مدار در حالت خطا یا اتصال کوتاه ، در کلیدها عموماً با بروز قوس الکتریکی شدیدتر همراه می باشد .

قوس الکتریکی عکس العمل مدار در شرایط خطا در مقابل قطع جریان مدار می باشد و ادامه قوس بمعنای جاری شدن جریان اتصال کوتاه در مدار بوده که می بایست قطع و خاموش شود .

جستجوی راه های خاموش نمودن قوس الکتریکی یا بالا رفتن جریان های خطا در شبکه های برق منجر به استفاده از محیط های عایقی گوناگون در کلیدها شد که هر یک از این محیط ها با توجه به ویژگی های خود الزاماتی را به کلید مربوطه تحمیل نموده است که این الزامات و ویژگی ها ، انواع کلیدها را از یکدیگر متمایز می نماید . از جمله کلیدهای کم روغن ، کلیدهای با هوای فشرده ، کلیدهای SF6 و کلیدهای خلاء .   (بیشتر…)

بیشتر بخوانید