تجهیزات تابلوی فشار قوی

عنوان پروژه :

تجهیزات تابلوی فشار قوی

مقدمه : 

 مجموعه تجهیزات تابلوی فشار قوی متشکل از سکسیونرها، کلیدهای فشار قوی، تجهیزات کنترل، اندازه گیری، حفاظت و تنظیم که کلید اتصالات برقی و مکانیکی داخلی و قسمت های بدنه آن به طور کامل در کارخانه سازنده سوار گردید. جوانب آن جز سطح نصب که ممکن است باز باشد به نحوی بسته باشد که حداقل درجه حفاظت ۲۰IP  تامین به صورت تمام بسته و ایمنی ساخته شود.

تابلوی ایستاده، تمام بسته قابل دسترسی و فرمان از جلو که وسایل فرمان مانند دسته یا شستی ها، روی بخش ثابت در سمت راست، و وسایل اندازه گیری در بخش فوقانی در قسمت جلوی تابلو قرار می گیرد. وسایل تجهیزات و لوازم مانند سکسیونرهای غیر قابل قطع زیر بار، دژنکتورهای دستی و موتوری، ترانس جریان و ولتاژ و سرکابل ها در داخل تابلو نصب می شود، و به وسیله ی یک در لولایی مجهز به قفل الکتریکی یا مکانیکی، که فقط پس از قطع کلید قابل باز شدن است. در جنب قسمت ثابت فوق الذکر قرار دارد، دسترسی برای اتصالات، تعمیرات، تعویض و … امکان پذیر می باشد. تابلوی فرمان و کنترل فشار قوی دارای پوشش فلزی بوده و ولتاژ اسمی آن در جریان متناوب تا ۵/۷۲ کیلو ولت فرکانس ۵۰ هرتز و مطابق استاندارهای بین المللی از جمله IEC ساخته شده باشد. (بیشتر…)

بیشتر بخوانید