نیروگاه برق زمین گرمائی (ژئوترمال)

عنوان پروژه :

نیروگاه برق زمین گرمائی (ژئوترمال)

مقدمه

پیشرفت تمدن جوامع بشری بر دستیابی و استفاده بهینه از منابع استوار است و با توجه به آمار و ارقام مشاهده می کنیم که در میان کشورهای مختلف جهان میان میزان مصرف انرژی و عوامل مهمی همچون میزان پیشرفته بودن آن کشور چه از نظر اقتصادی، سطح سواد و رفاه عمومی، دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی، کیفیت زندگی و عوامل اینچنین رابطه تنگاتنگی وجود دارد.

امروزه عمده تامین کننده انرژی مصرفی دنیا بر مبنای انرژی های تجدید ناپذیر متعارفی همچون زغال سنگ، نفت و گاز و بنا نهاده شده است که استفاده گسترده از این منابع در کنار مساله پایان پذیری آن همراه با آزاد شدن مقدار بسیار زیادی از انواع گازهای آلاینده محیط زیست می باشد که پیامدهای زیان باری را به دنبال دارند و دامنه آثار نامطلوب آن را در محیط زیست بسیار وسیع است که امروز با پدیده هایی همچون گرم شدن جهانی و النینو مواجه هستیم از اینرو بسیاری از کشورهای جهان، تلاشی جدی را  برای جایگزینی سوخت های فسیلی با انرژی تجدیدپذیر آغاز نموده اند بطوریکه جامعه جهانی امیدوار است تا با اتخاذ سیاستها و اقدامات جدی در این زمینه از جانب دولتمردان و خبرگان فن شاهد رشد و گسترش هر چه بیشتر این انرژی ها درسر تا سر جهان باشد.  (بیشتر…)

بیشتر بخوانید