چرا خازن ؟؟؟

چرا خازن ؟؟؟؟

مقدمه :

اغلب دستگاه ها و مصرف کنندگان الکتریکی برای انجام کار مفید نیازمند مقداری توان راکتیو برای مهیا کردن شرایط لازم برای انجام کار می باشند . به عنوان مثال موتور های الکتریکی AC برای تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی ، نیازمند تولید شار مغناطیسی در فاصله هوایی موتور هستند . ایجاد شار تنها توسط توان راکتیو امکان پذیر و با افزایش بار مکانیکی موتور مقدار توان راکتیو بیشتری مصرف می گردد .
(بیشتر…)

بیشتر بخوانید