کامل ترین جزوه مدار منطقی

عنوان جزوه :

کامل ترین جزوه مدار منطقی

مقدمه : 

کامپیوتر های دیجیتال روی اجزای گسسته اطلاعات عمل می کنند و این اطلاعات به شکل دودویی نمایش داده می شوند . عملوندهای مورد استفاده در محاسبات ممکن است در دستگاه اعداد دودویی بیان شوند . اجزای گسسته دیگر مثل ارقام دهدهی به کدهای دودویی نمایش داده می شوند . پردازش داده ها با استفاده از اجزای منطقی دودویی که از سیگنالهای دودویی استفاده می کنند انجام می شود و مقادیر در المان های حافظه دودویی ذخیره می شوند .

اعداد دودودیی٢

یک عدد در مبنای ده مثل ٧٣٩٢ مقداری معادل ٧ هزارتایی و به اضافه ٣ صدتایی به اشافه ٩ ده تایی به اضافه ٢ یکی را نشان می دهد . هزارگان ، صدگان و غیره توانهایی از ده هستند که دلالت بر مکان ضرایب می کنند . به منظور دقت بیشتر عدد ٧٣٩٢ بهتر است به صورت زیر نوشته شود : (بیشتر…)

بیشتر بخوانید

جزوه برنامه نویسی و برنامه سازی پیشرفته به زبان ++c & c

عنوان جزوه آموزشی : 

جزوه برنامه نویسی و برنامه سازی پیشرفته به زبان ++c & c

مقدمه :

زبان c در سال ۱۹۷۲ توسط دنیس ریچی ، طراحی شد . زبان c تکامل یافته زبان BCPL که طراح آن مارتین ریچاردز است ، می باشد . زبان BCPL نیز از زبان B مشتق شده است که طراح آن کن تامپسون می باشد .

زبان های برنامه نویسی به سه دسته عمده تقسیم می شوند :

۱- زبان های سطح بالا مانند : Pascal و Basic و Cobol  و …

۲-زبان های میانه مانند :++C  و C و  FORTH و …

۳- زبان های سطح پائین مانند : اسمبلی و زبان ماشین  و … (بیشتر…)

بیشتر بخوانید