گیت های منطقی (درس مدار منطقی و آزمایشگاه)

عنوان پروژه :

گیت های منطقی (درس مدار منطقی و آزمایشگاه)

مقدمه :

قطعات مورد نیاز برای گیت AND

۱ عدد آیسی ۷۴HC08

۳ عدد LED

۱ عدد خازن ۰٫۰۱ میکرو فاراد

۳ عدد مقاومت ۱ کیلواهم

برد بورد

سیم تلفنی

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید